Bymella

Inbjudan till stormöte om Bymella-veckan 19-28 juli 2013

Till våra Bymella-intressenter!

Inbjudan till stormöte om Bymella-veckan 19-28 juli 2013

Plats: Hos Maria i Nygårds, Hertsjö och hon är tacksam om du meddelar din närvaro o ev medföljande.
Hennes mail-adress: maria.hertsjo@gmail.com
Tid: Kl 19.00 måndag 4 mars 2013
Ärende: Programförslag mm
En sammanställning över fjolårets Bymellavecka med återkommande och nya program i spalter bifogas.
Hur hitta till Nygårds i Hertsjö: Åk in gamla vägen förbi Wiréns handelsträdgård och fortsätt till bykärnan. Där har du Nygårds som den sista stora bondgården med gul mangårdsbyggnad på vänster sida.
Maria hälsar alla välkomna. Gott kaffe o hembakt!!
Arbetsgruppen för Bymella
Carina, David-Reino och Magnus