Okategoriserade

Hela Utomherten röjer!

Hej alla utomhertingar!

Jag funderar lite i termerna av en röjardag i Utomherten. Som den skogstokige person jag är tänker jag främst på gräs och sly.

Lätt att man blir hemmablind och inte ser behovet av kontinuerligt ”underhåll” i bygderna. Det finns säkert en massa tankar och känslor kring vem som äger marken och ”ansvarar” för det här men jag VET att om det ska bli gjort så krävs samförstånd och gemensamma krafter. Alla kan bidra på något sätt. Vissa med stora maskiner, andra med mindre maskiner och förhoppningsvis några med praktisk röjning. För trevnadens skull kanske några med fika och glada tillrop ?

Jag TROR mig veta att de flesta önskar relativt öppna marker längs vägar och runt gårdar men det saknas ett samlat initiativ i bygden. Jag tänker att det ska samordnas genom en ansvarig i repektive by. Möjligen genom ett byalag om det finns och är aktivt. Det är isåfall viktigt att markägare är vidtalade och med på noterna även om de inte skulle vara med praktiskt.

Förra veckan läste jag i Ljusnan om ett antal pigga ungdomar med förankring i bygden och hur de hade tagit tag i klippning av fotbollsplanen i Kilafors. Trötta på att det såg ut som det gjorde och att planen inte kunde nyttjas för spontanidrott. Glädjande initativ som förhoppningsvis kan tas över av någon samhällsfunktion eller fortlöpa på ideell basis med ekonomiskt bidrag.

Hur man får en röjardag i Utomherten att hålla i sig över tid vågar jag inte spekulera i. Jag kan tycka att det bör gå att få fram något ekonomiskt bidrag men första året kanske åtminstone en gemensam picknick kan öka incitamentet att delta.

Jag tänker att jag skulle vara en samordnare mellan respektive röjarlag. Inga andra är vidtalade eller tillfrågade än så länge så kommentera högt och lågt eller hör av er till mig personligen om det känns bättre.