Bygden rustad för Bymella 2013

och redan idag kan man besöka:

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som bidrar ekonomiskt och därmed möjliggör tryck av programbladen!

 

This entry was posted in Bygdeföreningen, Bymella, Loses. Bookmark the permalink.

Comments are closed.