Friluftsliv

Ny länk ”Lillviksbadet” och beslut om arbetsdag!

Hällbo IF har ett avtal med markägaren som ger oss utomhertenbor möjligheten till bad och lek från bryggor och rutschkana vid Lillviksbadet i Hällbo.

Fram till nu har föreningen skött om badplatsen med allt vad det innebär i fråga om gräsklippning, skräpplockning, latrintömning & underhåll av bryggor, omklädningsrum mm.

Från denna säsong vill föreningen få hjälp med skötseln av badplatsen! Efter ett relativt välbesökt möte vid badplatsen 21/5 kom besökarna fram till att börja med en arbetsdag den 1/6. Alla måste hjälpas åt att sprida information om detta så att fler är med och delar på arbetet. Facebookgruppen ”Lillviksbadet I Hällbo” innehåller senaste information.