Bygdeföreningen

Rapport från Östansjö byvandring

Vi besökte först den gamla ångsågen som byggdes av utomhertens storbönder på 20-talet, men togs ur drift redan på 30-talet för att sedan sprängas av militären på 50-talet. ?!?!?

Därefter hittade vi platsen där båthuset för kyrkbåtarna en gång låg , nu högt upp på land efter sjösänkningen 1860-talet.

Byvandring i Östansjö
Vidare blev vi guidade av ”kröka” till Västergårds där vi kollade in gamla byggnader och jämförde med Per Lindbergs  fotografier.

Färden gick vidare till ”Häxan” knäcks husgrund där vi efteråt  ”för säkerhets skull”  tackade henne för besöket.

Byvandringen slutade vid dom gamla gravhögarna från 1300-talet (efter digerdödens härjningar).

En mycket lyckad dag som vi ska göra uppföljning på senare , då mer på gårdarnas historia.

mvh

Danne