Bygdeföreningen

Byvandring i Östansjö 11:e augusti

Enligt uppgift har Lars B Andersson & Dan Gatby kommit på den briljanta idén om en byvandring i Östansjö och den går av stapeln den 11/8 kl. 9-12 (ungefär).

Samling hos Lindbergs på ”berget”, rundvandring i byn och hör berättas om gårdarna, torpen och sågen samt gravplatsen mm, medtag eget fika.

Anmäl er gärna till evenemanget via Facebookgruppen Utomherten eller slå Lars en pling!