Friluftsliv

Nyröjt nere vid Lövudden

Jag & broder Magnus gjorde ju ett rejält ryck vid Lövudden för ett par år sedan och nu har jag följt upp med en enklare röjning av samma yta. Kanske skulle placera ut en geocache där nere rentav!

//Björn