Bygdeföreningen

Medlemskap i bygdeföreningen

Medlem i Utomhertens Bygdeförening blir man genom att betala in inträdesavgiften. Den är idag 100 kronor, och då är man medlem livet ut! Det är alltså ingen årsavgift som återkommer. Bönhusföreningen i Åsveden har samma system och det har fungerat väldigt bra. Inkomsten av medlemskapet är inte det viktigaste för föreningen, utan det är medlemsstocken som är viktig. Betala 100kr till Plusgirot 458 81 08-3 eller Bankgiro 5680-3539, och skriv namn och adress samt ”Inträdesavgift” på betalningen.

Inge Cedergren, kassör