Mobil dansbana

Bygdeföreningen förfogar över en mobil dansbana på traktorvagn (30km/h) som kan hyras om man har fest med dans.

Mått: (mer info kommer)

Bild: (mer info kommer)
dansbana_2 dansbana_1

Kontakta föreningen för mer information.